místo: Knihovna města Hradec Králové

vernisáž výstavy: 5.4.2017 od 18 hodin

výstava potrvá: 4.4.-30.5.2017

 

Obrazy a obrázky, malby i kresby, které jsou vystaveny v Knihovně města Hradce Králové za podpory Společnosti přátel Itálie Hradec Králové, vznikaly v letech 2008 – 2015 na několika místech Apeninského poloostrova jako součást tzv. Kurzu kresby a malby v krajině v rámci výuky Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové.

Formáty děl i volbu techniky provedení ovlivnily specifické podmínky panující na těchto dalekých cestách a pobytech. Motivy svých prací studenti i vyučující hledali a nacházeli v Kalábrii, poblíž Rossana, ve Vieste, v Isole Rosse na ostrově Sardinie, na Sicílii i jinde. Mladé výtvarníky lákala neskonale živá barevnost, jásavý kolorit italských měst, ruch jejich malebných přístavů a ulic. Podněty nacházeli v osobité atmosféře jižní krajiny, v hluboké modři mořských plání, ve skaliscích členitého pobřeží Středozemního moře. Výtvarnou práci v terénu doplňovaly výjezdy za lokálními památkami, které obohacovaly znalosti získané v učebnách, zejména v hodinách dějin výtvarného umění.

Kolektivní práce posilovala soudržnost skupiny, přispěla k hlubokým zážitkům, které se již natrvalo usadily v paměti účastníků a v jejich vzpomínkách.

doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. (iniciátor, Univerzita Hradec Králové)

https://www.facebook.com/events/189216484907766/