VÁNOČNÍ "PO(V)STÁNÍ"

V neděli 11. prosince jsme se v hojném počtu sešli v Josefově, kde jsme opět byli hosty umělecké kolonie Bastionu IV, abychom se rozloučili s rokem 2016.
Pan řidič autobusu na nás sice zapomněl, ale vše nakonec dobře dopadlo a my jsme mohli ochutnat výborná italská vína od Vladimíra Kadlečka, spoustu dobrot, které přinesli účastníci ochutnávky, čaj s griotkou, a to vše za poslechu písní naprosto úžasného pěveckého seskupení Cantus z Jaroměře.
Skvělým hostitelem nám byl jako vždy akademický sochař Petr Novák z Jaroměře, který nás tentokráte provedl nejen svou galerií a atelierem, ale též nově získanými prostorami bývalých kasáren.
Všem výše zmíněným děkujeme za perfektní spolupráci a těšíme se brzy na viděnou.

za fotografie děkujeme: Kateřině Langrová a Daniele Gracíkové

Přednáška Nelly Mlsové – Deník cesty Simonetty Buonaccini

Ve středu 23. března od 18 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové jsme měli příležitost si poslechnout přednášku PhDr. Nelly Mlsové, Ph.D., naší členky. Představila nám českou meziválečnou autorku Simonettu Buonaccini (vl. jm. Ludmilu Bučanovou), která se již svým pseudonymem identifikovala se Středomořím, zejména s Itálií. Její dramatický životní příběh a dílo je vystavěno na půdoryse osobitého intimního cestopisu Sbohem, condottiere!, který vzešel z několika autorčiných cest do Itálie a na Francouzskou riviéru. Dochovalo se i na 476 fotografií pohlednicového formátu.
Dozvěděli jsme se mnoho z jejího rodinného života, nechybělo odhalení, odkud autorka získala pravděpodobně svůj italský pseudonym, proč tak ráda cestovala do Itálie, kdo byli její dva životní muži. Seznámili jsme se se skupinou  nadějných „mladých“ dam Soirée, kde nikdy nechyběl ani muž, a na závěr večera se nám představil i mladý muž, jehož dědeček se přátelil právě s Simonettou a jehož pozůstalost bude brzy k dispozici pro další bádání.
Ti, kdo přednášku nestihli, mají možnost si zapůjčit výtisk knihy, který jsme dostali od Nelly Mlsové darem.

Velice Nelle děkujeme za přednášku a těšíme se zase někdy příště na viděnou!

Italská vánoční besídka 2015

Italská vánoční ochutnávka, 6. prosince od 16.00 hod., bastion IV, Josefov 

Tentokrát jsme rozloučení se starým rokem pojali trochu netradičně a ve spolupráci s Uměleckou kolonií Bastionu IV v Josefově a panem Vladimírem Kadlečkem jsme uspořádali 
Vánoční ochutnávku vín spojenou s občerstvením a mercatinem uměleckých děl josefovských mistrů. Nechyběl ani vánoční stromeček a k poslechu nám hrála úžasná kapela Čokoli. 
Přišlo až neskutečné množství lidí a všichni se skvěle bavili. Se starým rokem jsme se nemohli rozloučit lépe! 
Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, zvláště pak Vladimíru Kadlečkovi, který s naprostým přehledem čelil obrovské přesile, a pak též všem josefovským umělcům, kteří poskytli překrásné prostory Galerie Prachárna a byli nám skvělými hostiteli. 
Vám všem, našim členům a příznivcům Itálie, přejeme krásný adventní čas, pohodové Vánoce a vstup do nového roku pevnou nohou. 

Těšíme se na další akce s vámi v roce 2016. 

přednáška: Italská kuchyně napříč regiony od Mirky Průchové

Dne 19. 11. 2015 v 17:00 hod. se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové přednáška naší milé členky, Mirky Pánkové na téma Italská kuchyně napříč regiony.

Mirka nám nepřednášela poprvé a dle očekávání i tato přednáška byla plná zajímavých faktů a fotografií, nad kterými se jen sbíhaly sliny. S Mirkou jsme prošli celou Itálii, region po regionu. Dozvěděli jsem se, jak správně připravit po domácku těstoviny, odkud pochází název pokrmu carpaccio, jak se hledají lanýže, jaký rozdíl je mezi parmigianem a grana padano, odkud se vzala pizza Margherita a mnoho dalších zajímavých informací.

Téma přednášky bylo velice zajímavé, a tak nás v přednáškovém sále nebylo málo.

Ještě jednou velice děkujeme Mirce a těšíme se zase příště na viděnou!

A presto!

Renesanční Florencie rodu Medicejů

15.10.2015 od 17.00 do 19.00 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Dott. Andreas Pieralli Journalist, Translator, Writer

Přednáška: Renesanční Florencie rodu Medicejů: absolutistické panství se štědrými mecenáši 

15.10.2015 jsme měli velmi milou návštěvu se zajímavým tématem. Na přednášku do Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové za námi dorazil Dott. Andreas Pieralli s tématem RENESANČNÍ FLORENCIE RODU MEDICEJŮ: absolutistické panství se štědrými mecenáši.Mezi 13. až 16. stoletím se stala Florencie jedním z hlavních ekonomických a politických mocenských středisek nejen Itálie, ale celé Evropy. Vedení se pevně uchopil Medicejský rod, který městu a Toskánsku vládl pevnou rukou a rafinovanou politickou strategií dle tehdejšího bestselleru Vladař od Niccolò Machiavelliho. My jsme během přednášky probrali mnoho zajímavých členů této velké rodiny a také ještě o mnoho zajímavější fakta, které hýbaly tehdejší dobou.Přednáška byla natolik zajímavá, že Vás dorazilo za tak nepěkného počasí až překvapivý počet. Věříme, že jste si stejně jako my odnesli nejen mnoho informací, ale také mnoho úvah k zamyšlení.Ještě jednou děkujeme Andeasovi a doufáme, že A PRESTO!

Návštěva Jeho Excelence Velvyslanece Itálie, Alda Amatiho

Vážení přátelé Itálie,

jednalo se o velice významnou a mimořádnou akci!

Psal se datum 7.10.2015 a do Hradce Králové za námi na návštěvu zavítal Jeho Excelence Velvyslanec Itálie, Aldo Amati. Hlavním cílem celé akce bylo seznámit pana velvyslance s Hradcem Králové a členy naší hradecké pobočky.

Celý den byl ale nabit událostmi. Na 12 hodinu dorazil pan velvyslanec v doprovodu Petra Dostála (člen představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory, společnost CTS Group a předseda SPI), Jany Filkové (manager Italsko-české obchodní a průmyslové komory) a Ing. Evy Poddané (tajemnice Společnosti přátel Itálie) a společně s místopředsedkyní Společnosti přátel Itálie Hradec Králové, Ing. Kateřinou Langrovou, měli možnost poobědvat v jedné z hradeckých restaurací s primátorem města Hradec Králové, MUDr. Zdeňkem Finkem v doprovodu Ing. Lukášem Martinkem (referent zahraničních vztahů města HK). Stejně jako celý den, tak i hovory vedené při obědě byly pestré. Probírala se témata od Giro d´Italia, přes pěvecký sbor Bonni Pueri, divadlo Drak, hradecké firmy spolupracující s Italy, ale na přetřes přišla i otázka migrantů. Bylo to velmi milé setkání u ještě lepšího lokálního jídla.

Na 13:30 se ke skupince přidala paní průvodkyně PhDr. Aleně Adlafové, CSc., která provedla celou delegaci našim krásným městem. Nejprve byla delegace přijata s otevřenou náručí a italským uvítáním pana Mons. Josefa Sochy, generálního vikáře Biskupství královehradeckého. Budova královehradeckého biskupství skrývá za zdmi velké skvosty. Nejenom že se jedná o budovu s italským vlivem, jelikož se na výstavbě podílel architekt Santini, ale neobyčejná kaple a knihovna s mnoho archiváliemi nenechala čekat na velká slova údivu.

Dále během prohlídky města skupina zamířila až na vršek nově rekonstruované Bílé věže a také do katedrály sv.Ducha, kde nešlo nepovšimnout si nově vystavených relikvií papeže Jana Pavla II.

Na 16 hodinu se skupina přesunula přes Východočeské muzeum na schůzku do Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, kde byla přivítána Ing. Erikou Javůrkovou, ředitelkou jednatelství Hradec Králové. Cílem návštěvy bylo navázání kontaktu s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a projednání možností za účelem uspořádání setkání obou komor s hradeckými podnikateli na jaře 2016. I toto jednání bylo velmi příjemné a smyslné.

Na závěr celého dne od 17:30 byla pro členy a příznivce Itálie uspořádána vernisáž výstavy 25 let činnosti společnosti přátel Itálie ve fotografii, která je k dispozici ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, v galerii Automat do konce října 2015.

 

Na závěr bychom rádi poděkovali, nejen panu velvyslanci za to, že se za námi přijel podívat, ale také všem zúčastněným stranám, které přispěly k organizaci celého dne. Jednak panu Primátorovi, MUDr. Zdeňku Finkovi a městu Hradec Králové, který zajistil společný oběd delegace a následnou prohlídku města, dále pak Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje, Královehrackému biskupství, Italsko-české obchodní a průmyslové komoře, paní Filkové a kanceláři pana velvyslance. A nemalé díky patří i PhDr. Aleně Adlafové, CSc, která nám zajistila odpolední program Hradcem Králové

Velké díky patří výboru Společnosti přátel Itálie Hradec Králové, kterému se podařilo uspořádat další z velmi podařených akcí.

 

Výbor SPI HK

Snoubení vína a umění

V pátek 25. září se konala v nádherném a neobvyklém prostoru Galerie Prachárna v Josefově ochutnávka italských vín.

Našimi hostiteli byli umělci Bára Smékalová (obrazy), Markéta Škopková (keramika) a Vojtěch Jirásko (tepaná měď), kteří v galerii vystavují svá díla. Dalším významným návštěvníkem byl akademický sochař Petr Novák z Jaroměře, který má v Bastionu IV také svoji galerii, kterou jsme v průběhu ochutnávky navštívili.
Bylo to nádherné spojení vína a umění - moci ochutnávat výborné víno a kochat se pohledem na skvostné umělecké výtvory...., co více jsme si mohli přát?
Jistě není třeba dodávat, že akce se vydařila a všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni.
Děkujeme panu Vladimíru Kadlečkovi, který nám jako vždy nabídl vynikající italská vína a odvedl perfektní práci.

Výbor SPI HK

IV. etapa cyklovýletu s Martinem

I přes ranní nepřízeň počasí jsme se sešli v Bělči nad Orlicí a zahájili náš tradiční cyklovýlet. Vše se v dobré obrátilo a zbytek dne nám přálo vlídné a slunečné počasí. 7 členů hradecké SPI prokázalo pevnou soudržnost a pustilo se do čtyřicetikilometrové trasy plné přírodních, technických i společenských poznání.

Minuli jsme pískovnu Marokánka (pyramidy čistého písku) a přes Suté břehy ( vysoké břehy u řeky Orlice) jsme pokračovali do Nové Vsi. Objeli jsme Novoveský rybník... a zamířili k hrázi rybníku Žďárský. Po malém občerstvení v hostinci ve Žďáru byl před námi hlavní cíl cesty, a to soutok Divoké a Tiché Orlice.

Toto místo zůstává stranou od cyklostezky a je nutné si zajet cca 1 km do zátopových luk. Pozdravili jsme projíždějící vodáky AHÓÓJ a vrátili jsme se zpět na trasu. Ve vesničce Čistá bylo nutné neminout pěknou turistickou cyklohospůdku a pokračovat na zasloužený oběd do „Nároďáku“ v Týništi nad Orlicí. V další cestě nám stála skvělá technická památka, věž vodárny s expozicí železniční dopravy a historií týnišťského dopravního uzle. Z ochozu vodárny jsme pozorovali okolí. Vlaky se zde rozjíždějí do 4 směrů ( HK, Borohrádek, Meziměstí a Choceň). Zde není jednoduché přestoupit do vlaku jedoucího správným směrem. Přes Bědovickou oboru jsme zakončili naši jízdu v Třebechovicích ve vile pana doktora Tošnera na výborné kávě.

 Martin Trojan

BESEDA Dvě umělecké vlasti Petra Nováka z Jaroměře

U PŘÍLEŽITOSTI VÝSTAVY SOCHY, ITALSKÉ OZVĚNY

Beseda s akademickým sochařem Petrem Novákem z Jaroměře se konala ve čtvrtek 16. dubna od 17.00 hod. v prostorách Galerie Knihovny Města Hradce Králové.

Nejprve jsme zhlédli film Radka Hochmana Harmonie života, který sleduje umělce při jeho každodenních činnostech a nechá diváka nahlédnout do duše pana sochaře. Poté následovala beseda s autorem, která se rozvinula na základě zvídavých dotazů návštěvníků. Na závěr proběhla komentovaná prohlídka vystavených soch, při které nám pan sochař odhalil, proč a jak vznikala jednotlivá díla. Bylo to velice zajímavé, neboť Petr Novák z Jaroměře je nejenom vynikající sochař, ale také skvělý vypravěč.

Bylo nám skutečně velkou ctí představit v Hradci Králové tak výjimečnou osobnost.

VÝSTAVA SOCH PETRA NOVÁKA Z JAROMĚŘE

Petr Novák z Jaroměře Výstava SOCHY, italské ozvěny

Vernisáž výstavy akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře proběhla ve středu 1. dubna 2015 od 18 hod. v prostorách Galerie Knihovny města Hradce Králové. V průběhu večera vystoupilo pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř, které zazpívalo několik českých a italských písní a navodilo úžasnou atmosféru. Na vernisáži byl přítomen i sám pan sochař, který se v krátkém vystoupení vyznal ze své lásky k přírodě, ženám, sochařství a Itálii. 
Výstava potrvá až do 29. dubna 2015 a bude doplněna besedou s autorem výstavy Dvě umělecké vlasti Petra Nováka z Jaroměře, která proběhne ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 17.00 hod.

Manka Římanka

Beseda Manka Římanka, která se konala 18. března 2015 v 18:00 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové s Mgr. Josefem Nejdlem, ředitelem Muzea Chodska, byla velmi zajímavá. Svědčil o tom i fakt, že mnoho z příchozích si zakoupilo knížku o Mance a pustilo se s Josefem do vášnivých diskuzí nejen o Mance, ale i o Chodsku samotném. Takto dalekou cestu podnikl, aby se s námi podělil o podivuhodný příběh Manky Římanky z Mrákova na Chodsku, která se ve 46 letech rozhodla podniknout pouť pěšky až do Říma a zpět a to v roce 1875. Že se jednalo o fyzicky náročnou záležitost, není třeba připomínat, ale Marie Bílková byla dle vyprávění velmi dobře připravena, neboť si v zimním období vylepšovala rozpočet jako tzv. plátýnkářka (vysvětleno v příběhu). Na pouť do Říma získala podporu i od některých významných představitelů tehdejšího společenského života. Manka očima prosté avšak přirozeně inteligentní a zbožné ženy popisuje cestu přes Alpy, příchod do Říma i samotný pobyt v Římě, dokonce i audienci u Svatého otce…

Velice děkujeme za obohacení, za to že vážil tak dalekou cestu a pevně věříme, že na další akci se nás sejde o poznání více.
 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K&K - DVA POHLEDY NA ITÁLII

V říjnu 2014 jsme měli příležitost přivítat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Výstavu fotografií K&K - DVA POHLEDY NA ITÁLII – STO LET FOTOGRAFIE V ZÁBĚRECH DVOU ČESKÝCH FOTOGRAFŮ - Františka Krátkého a Pavla Koppa.  Pan Pavel Kopp, člen vedení Společnosti přátel Itálie, který ji před 25 lety zakládal, působil sám 8 let v Itálii nejprve jako obchodník a po revoluci i jako diplomat. Protože rád fotografuje, přivezl si domů velký archiv fotografií z italských ulic, které jak víme jsou nikdy nekončícím divadlem. Ty pak využil jednak k vydání společné knihy se svým přítelem Miroslavem Horníčkem Chvilky a Itálií a jednak při uspořádáni řady samostatných výstav. Jedna z nich se konala již v r. 2010 zde ve Studijní a vědecké knihovně pod patronací naší Společnosti přátel Itálie Hradec Králové.  Tentokrát se Pavel Kopp představil znovu s projektem konfrontace svých fotografií s těmi, které v Itálii udělal sto let před ním český fotograf pan František Krátký.
Jde o zajímavé srovnání, a především fotky p. Krátkého mají velký půvab v tom, že ukazují italskou ulici bez dnes už neodmyslitelného fenoménu, tedy bez automobilů.

Cyklovýlet okolo Hradce s Martinem (III.etapa)

Tak jsme 29.6.2014 již potřetí nasedli na kola a vyrazili pod vedením Martina Trojana okolo Hradce. Martin nás nešetřil, a tak jsme tentokráte ujeli snad více kilometrů než za předešlé dva výlety dohromady 🙂
Nejprve rozhledna Milíř (pivečko), pak Koliba, Hoděšovice, Bělečko, Krňovice (dobrý obídek a pivečko), Běleč, Svinary a pak už každý domů.
Počasí skvělé, přesně pro cyklisty, prostě paráda!!!
Díky všem, co se zúčastnili a Martinovi navíc děkujeme za přípravu trasy a trpělivost 🙂

5. narozeniny SPI HK

8. dubna 2014 tomu bylo přesně 5 let, co byla založeno královehradecká pobočka Společnosti přátel Itálie v Hradci Králové.

My jsme se sešli 23.5.2014 v restauraci BB 69 v hojném počtu, abychom oslavili již 5. výročí našeho společného setkávání se nad krásnými zážitky spojenými s Itálií. Za pět let máme za sebou neskutečně širokou škálu akcí, přes cyklus přednášek Bel paese, několik vydařených výstav (na Boemia Mia natáčela i ČT), různé ochutnávky, kurzy vaření, společné výlety a nechyběly ani sportovní akce, jako Italové hrají golf a jezdí na kole.

Pevně věříme, že jako jsme společně oslavili páté výročí plné veselosti a zábavy, třeba nad ručními pracemi z těstovin, či nad vědomostním kvízem, tak že se takto sejdeme i v příštím roce plni nových dojmů ze společných akcí. 

Kdo jste se nemohl zúčastnit, tak vězte, že akce byla velmi podařená, protože na oslavě došlo i na česko - italské verše a nakonec jsme si i zatančili v rytmu italské hudby.

Po stopách Santiniho v Hradci Králové

27.4.2014 procházka naším krásným městem po stopách Jana Blažeje Santiniho Aichela s certifikovanou průvodkyní, paní Fojtíčkovou se vyvedla.
Lepší počasí jsme si snad ani nemohli přát. Jen nás trochu mrzelo, že vás nepřišlo víc. Tak snad příště.

Výstava MARKÉTY HOLICKÁ - MOJE CESTA

Vernisáž výstavy obrazů naší členky Markéty Holické, která proběhla ve čtvrtek 3. dubna 2014 v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici, byla další z vydařených akcí. Výstava v Knihovně města Hradec Králové trvala do 26. dubna.

Degustace čokolády

Dne 17.3. 2014 se uskutečnila další povedená akce SPI HK. Vypravili jsme se na exkurzi do výrobny čokolády Jordis spojenou s degustací. Povídání pana Koudelky, jednoho z majitelů, bylo nesmírně zajímavé. Měli jsme možnost nahlédnout do tajů výroby této pochoutky, ochutnat jak kakaové boby, tak i několik vzorků různých druhů čokolád. Zúčastněným dospělým, ale i dětem zodpověděl pan Koudelka spoustu dotazů. Ohlasy všech zúčastněných byly velmi kladné. Možná někdy v budoucnosti podobnou akci opět uskutečníme.

Vánoční besídka 2013

srdečně jsme vás mohli přivítat na ITALSKÉ VÁNOČNÍ BESÍDCE, která se konala dne 6.12. 2013 v BB69 od 18 hodin. Účast byla jako každým rokem hojná, v 18:00 jsme vás všechny mile přivítali italským přípitkem, v 18:30 jsme oficiálně zahájili večírek, čekala nás soutěž dětí o nejlepšího čerta, Mikuláše či anděla, nechyběla výroba Vánočních ozdobiček, skládání veršů o SPI a Vánocích, zazpívali jsme si koledy a zatančili si a nakonec Ježíšek rozdal italské dárky, které na nás čekali pod stromečkem.
Doufáme, že jste se náramně bavili, navodili atmosféru Vánoc a těšíme se na další společné akce v roce 2014.