V rámci oslav 25. výročí založení Společnosti přátel Itálie a návštěvy italského Velvyslance Alda Amatiho, si Vás dovolujeme pozvat na výstavu fotografií, která dokumentuje dosavadní mnohostrannou činnost této společnosti. Kurátorem výstavy je Ing. Pavel Kopp, Csc.

upoutávku na výstavu v Českém rozhlase naleznete http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3486927

Vernisáž výstavy bude uskutečněna 7.10.2015 v 17:30 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Na slavnostní zahájení přijali pozvání:

Jeho Excelence Velvyslanec Itálie Aldo Amati

Primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink

Výstava bude k dispozici od 2.10. do 30.10.2015 v prostorách Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Galerie Automat

výstava 25 let SPI ve fotografii