Ve středu 23. března od 18 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové jsme měli příležitost si poslechnout přednášku PhDr. Nelly Mlsové, Ph.D., naší členky. Představila nám českou meziválečnou autorku Simonettu Buonaccini (vl. jm. Ludmilu Bučanovou), která se již svým pseudonymem identifikovala se Středomořím, zejména s Itálií. Její dramatický životní příběh a dílo je vystavěno na půdoryse osobitého intimního cestopisu Sbohem, condottiere!, který vzešel z několika autorčiných cest do Itálie a na Francouzskou riviéru. Dochovalo se i na 476 fotografií pohlednicového formátu.
Dozvěděli jsme se mnoho z jejího rodinného života, nechybělo odhalení, odkud autorka získala pravděpodobně svůj italský pseudonym, proč tak ráda cestovala do Itálie, kdo byli její dva životní muži. Seznámili jsme se se skupinou  nadějných „mladých“ dam Soirée, kde nikdy nechyběl ani muž, a na závěr večera se nám představil i mladý muž, jehož dědeček se přátelil právě s Simonettou a jehož pozůstalost bude brzy k dispozici pro další bádání.
Ti, kdo přednášku nestihli, mají možnost si zapůjčit výtisk knihy, který jsme dostali od Nelly Mlsové darem.
Velice Nelle děkujeme za přednášku a těšíme se zase někdy příště na viděnou!

 

Fotografie z akce naleznete ve FOTOGALERII.

 

Nella Mlsová, Sbohem Condotiere