Deset let činnosti, to není málo, a tak jsme to chtěli oslavit ve velikém stylu. A myslíme, že se nám to podařilo. Počasí nám přálo (slunce a modrá obloha), parta se sešla skvělá, stoly se prohýbaly pod chutným jídlem, víno teklo proudem, italská hudba podbarvovala atmosféru, no prostě jak to tak bývá na správném italském pikniku ?
Jsme rádi, že jste přišli v tak hojném počtu, škoda, že někteří nemohli dorazit (ač chtěli), jistě bude brzy další příležitost se setkat.
V průběhu oslav jsme zasadili „strom přátelství“, jehož růst budeme společně sledovat a kontrolovat – což může být též dobrá záminka k dalšímu setkávání.
Sportovně založení jedinci si zahráli v Itálii velmi populární bocce.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na přípravě oslavy 10. narozenin podíleli, jmenovitě pak Ladě a Martinovi za úžasný, neskutečně vynikající dort a za zapůjčení stolů, lavic a stanu, a dále Vladimírovi za italské víno, které daroval našemu spolku, aby podpořil a následně uspokojil žízeň všech zúčastněných.
Naše slavnostní setkání bylo zakončeno posezením u ohně a přivítáním hodiny duchů.
S chutí můžeme vstoupit do dalšího desetiletí, tak ať se nám daří!